Actueel nieuws  
 
26 sep Bestuursvergadering
Tijdens deze bestuursvergadering de voorbereiding van de algemene vergadering op 21 november 2015
 
  Jubileum
De Friesche IJsbond vierde 12 nov. 2011 zijn 125-jarig jubileumfeest. Bij die gelegenheid verscheen een zeer opvallend jubileumboek.
Het boek "Het schaatsrijdersland bij uitnemendheid"
 
     
     
     
     
 
volg ons ook via twitter
 
     
 
 
     
     
     
   

Login

 

 

 

  Welkom bij de website van De Friesche IJsbond

De Friesche IJsbond is er voor:
het bevorderen van de recreatie op de schaats
het laten aanleggen en onderhouden van ijswegen
de belangen van het schaatstoerisme in het algemeen
   
   
 

De Friesche IJsbond is een vereniging van ‘ijswegencentrales’ in de provincie Friesland.

 
  Kijk voor informatie over de ijswegencentra-les; hun gebied, en de algemene omschrijving van hun tochten in de kolom aan de rechterkant ----------->>>  
 
  Insignekaartjes verplicht
 
De deelnemers aan tochten van de ijswegen-centrales zijn verplicht een insignekaartje bij zich te hebben. De prijs van een insignekaartje bedraagt min. €1,20.
  Hoe kom ik aan een insignekaartje?
 
 
Mist u iets op onze site?
Wij willen graag uw ideeën horen... Klik hier
 
Baarderadeel
Het Bildt
Bolsward/
Wonseradeel
Franekeradeel
Gaasterland
Harlingen
Heerenveen e.o.
Hennaarderadeel
Idaarderadeel
Leeuwarden
Menameradiel
Nijefurd
Oostergoo
Opsterland
Rauwerderhem
Skarsterlân
Sloten
Smallingerland
Sneek / IJlst /
Wymbritseradeel
Tietjerksterdeel
Utingeradeel
Weststellingwerf
 
  rsh  
  rshrsh